Laddar

Integritets- och Cookiepolicy

Vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra grundläggande riktlinjer är enkla och vi är öppna med vilka uppgifter vi samlar in och varför vi gör det. Ta dig gärna tid att läsa igenom dokumentet, det är viktigt!

Generellt.
Genom att besöka vår webbshop och använda våra tjänster, förstår och godkänner du hur vi behandlar personuppgifter enligt vår sekretesspolicy.

Växbo Lin AB respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka uppgifter vi samlar in och varför vi gör det. Vi skyddar dina uppgifter som om de vore vår största affärshemlighet.

Växbo Lin AB:s (”företaget”) sekretesspolicy beskriver vilka data vi samlar in, syftet med insamlingen, hur du har kontroll över dina egna uppgifter och hur du kontaktar oss. Denna sekretesspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår i en app eller webbsida som hanteras av företaget. Växbo Lin AB är en juridisk person i enlighet med dessa villkor och är ansvarig för behandling enligt gällande lagstiftning.

Sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök.

- Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte.
- Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation.
- Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system.
- Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys.
- Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte.

Personuppgifter vi samlar in.
Växbo Lin AB samlar främst in data från dig som kund. Vi kan samla in namn och kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Växbo Lin AB kan uppdatera dina uppgifter från offentliga register när detta krävs för att upprätthålla korrektheten hos vår databas.

Växbo Lin AB registrerar personuppgifter i samband med:

- Anmälan till en tjänst som tillhandahålls via företagets olika plattformar. Till exempel om du börjar prenumerera på ett nyhetsbrev och godkänner denna sekretesspolicy.
- När du anger e-postadress eller mobilnummer på webbplatsen.
- Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
- Om du anmäler dig för e-postkommunikation.
- Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata, t.ex. IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsarversion som du använde vid besöket.
- När du gör köp från vaxbolin.se skickas dina personuppgifter till externa data behandlare som hanterar utvalda betalningar (t.ex. KLARNA, Nets Easy) och företag som hanterar logistik (t.ex. DHL, PostNord) å Växbo Lin AB:s vägnar.

Insamling med samtycke.
Genom att fylla i ett samtyckesformulär på webbplatsen (t.ex. när du börjar prenumerera på nyhetsbrev samt vid kampanjer och erbjudanden), samtycker du till att dina personuppgifter (t.ex. namn, telefon, e-post) får användas för marknadsföringssyften för de tjänster du exponeras för och där du blir ombedd att ange dina personuppgifter. Vi samlar också in IP-adress, geografisk plats och intressen för att kunna skräddarsy vår marknadsföring och kommunikation till dig.

Hur vi använder insamlad information.
Företaget behandlar personuppgifter främst för de syften som anges nedan samt för ytterligare syften som anges vid tidpunkten för insamlingen:

- För att fullfölja beställningar av tjänster via de plattformar som erbjuds av företaget: IP-adress, namn, adress, telefonnummer, e-post och betalningsinformation i samband med ditt köp.
- För att möjliggöra god kundservice, t.ex. hantering av förfrågningar, korrigering av felaktiga uppgifter eller för att skicka information som du beställt, t.ex. nyhetsbrev.- Information av servicebeställningar lagras och analyseras och används som grund för erbjudanden, rabatter och kampanjer av både allmän och riktad karaktär.
- För att hantera kundprofiler och göra analyser och marknadsundersökningar.
- För systemadministration och för att få statistiska data om våra användares beteende och användningsmönster på webbsidan. Dessa aktiviteter identifierar inte enskilda användare utan analyseras på gruppnivå.
- För att utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster genom analys av ditt beteende på våra webbsidor och i våra app.
- Personuppgifter används också för segmenterings- och profilanalys för att kunna erbjuda riktade erbjudanden och tjänster.
- För att kunna skicka information och erbjudanden via sms, e-post, app, push-notiser eller andra digitala kontaktvägar, t.ex. sociala medier, eftersom du har en aktiv kundrelation med oss.
- För att kontakta dig via app, sms, e-post eller post för andra erbjudanden och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
- För att kunna ge relevanta rekommendationer, erbjudanden och tjänster som bygger på vad andra personer med liknande beteende har varit intresserade av samt vilka tjänster du har valt, tittat på och visat intresse för.
- För att hjälpa oss att göra vår webbplats och app mer användbar och för att förbättra upplevelsen av de plattformar som erbjuds via företaget, genom att anpassa visningen av tjänster till den typ av enhet som används.
- För att skicka viktig kommunikation om förändringar i våra villkor och policydokument

Information som kan lämnas ut.
Vi kan dela data med andra företag som behandlar data åt oss för att kunna tillhandahålla våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och följa våra användningsvillkor och leveransvillkor. Personuppgifter hanteras alltid med de striktaste säkerhets- och sekretessrutiner.

Företaget samarbetar endast med partners som hanterar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som EU/EES, som till exempel som har skrivit under Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter å företagets vägnar, och företaget vidtar alla relevant rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå vid överföring och delning med dessa utvalda tredje parter.

Företaget kan också lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skattemyndigheten, om så krävs enligt lag. Om hela eller delar av företaget läggs ned, kan företaget överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Om cookies.
När du använder vår webbplats eller app kan personuppgifter samlas in via cookies. Detta kräver ditt separata godkännande. Cookies samlar in information om hur du använder webbplatsen och vilka sidor du besöker. Det kan handla om tekniska uppgifter om din enhet och Internet-anslutning, t.ex. operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Olika tekniker används på våra webbplatser där vi tillhandahåller våra tjänster för att vi ska känna igen dig och lära oss mer om våra användare. Detta kan göras direkt eller med hjälp av teknik från tredje part. 


Rättslig grund, lagring och utlämnande av personuppgifter.
Genom att skicka uppgifter till företaget, ger du ditt samtycke till företaget att registrerar och lagrar information om vilka tjänster du har köpt och behandla de angivna personuppgifterna för de angivna syftena. Den rättsliga grund som företaget har för att behandla personuppgifter är fullgörande av kontrakt, rättmätiga intressen och samtycke. Om företaget förlitar sig på rättmätiga intressen, sker det endast för de syften som angetts ovan. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Vår behandling överensstämmer med gällande lagstiftning, vilket innebär att personuppgifter inte sparas länge än vad som behövs för behandlingssyftet. Företaget behåller dina personuppgifter under den tid som du är kund hos oss. Data för marknadsföringssyften sparas inte längre än tre år. Det innebär att uppgifter raderas när de inte längre är relevanta eller nödvändiga för analys eller direkt marknadsföring för de syften de ursprungligen samlades in. Vissa data kan sparas längre om så krävs enligt lag. Personuppgifter hanteras alltid med de striktaste säkerhets- och sekretessrutiner.

Om specifik lagstiftning (t.ex. lagstiftning som rör penningtvätt) kräver att vissa kunduppgifter ska sparas, måste de aktuella uppgifterna sparas i enlighet med gällande lagstiftning.

Dina rättigheter och val.
Du har rättigheten till dina personuppgifter och du kontrollerar dina uppgifter och bestämmer vad som ska sparas. Företaget kommer, på eget eller kundens initiativ, att korrigera uppgifter som befinns vara felaktiga. Du kan också när som helst be att få dina uppgifter raderade eller begränsa deras användning genom att kontakta oss. Om du befarar att vi inte respekterar dina rättigheter, kontakta företaget eller datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst tacka nej till att få marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” på de e-postmeddelanden och sms som vi skickar till dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med att tacka nej till kommunikation från oss.

En gång per år har du sätt att få ett skriftligt utdrag av de personuppgifter som Växbo Lin AB har för dig.

Rätt att göra invändningar och till dataportabilitet.
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen har i sådana fall Växbo Lin AB endast rätt att fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätten till dataportabilitet vilket betyder att du har rätt att få ut de personuppgifter som vi tillhandahåller på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Länkar till andra webbplatser.
Länkar till tredje parts webbsidor och material publicerat av tredje part som visas på vår webbplats är endast avsett för informationssyfte. Företaget har ingen kontroll över innehållet på dessa webbsidor och ansvarar därmed inte för innehållet. Företaget ska inte hållas ansvarigt för någon skada eller förlust som uppkommer på grund av användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss:
Om du vill få ytterligare information om hantering av personuppgifter eller har några andra frågor, kontakta oss gärna på:

Växbo Lin AB
Växbo 3041, 821 95 Bollnäs,Sverige

info@vaxbolin.se

+46 (0)278 666 200

Denna Integritets- och Cookiepolicy gäller från och med den 1 mars 2024.

Växbo Lin AB förbehåller sig rätten att ändra i denna policy. Om sådana förändringar inträffar kommer detta att kommuniceras här.